Senior Beleidsadviseur (aanmelding gesloten)

Full-time
Senior
Amsterdam / Hybride

Bedrijfsprofiel

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV doet dat als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kerntaken van het UWV bestaan uit het stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden (‘werk’); het beoordelen volgens eenduidige criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden (‘indicatiestelling’); het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is (‘uitkeren’); en het zorgdragen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven (‘gegevensbeheer’).

De activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies (Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren, Klant & Service en Gegevensdiensten) en de lijndirectoraten Bezwaar & Beroep en Handhaving. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

DIV (Documentaire Informatievoorziening), onderdeel van de stafdirectie Facilitair Bedrijf (FB), is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening binnen UWV en ondersteunt de UWV bedrijfsprocessen met de verwerking van binnenkomende en uitgaande documenten en/of post, rapporten, fysiek en elektronisch archief en het ontsluiten en gebruiken van vakinformatie en -kennis.

UWV streeft naar een vergaande vorm van digitalisering. Deze behoefte wordt ingegeven door een groot aantal veranderingen in de directe omgeving van UWV. Zo zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, evenals een sterk toenemende samenwerking en uitwisseling van gegevens met ketenpartners. FB DIV zorgt ervoor dat de medewerkers van UWV de beschikking hebben over de informatie die zij voor hun dagelijkse werk nodig hebben. Op dit moment wordt er toegewerkt naar één (logisch) UWV archief en een integraal documentaire informatiehuishouding. Doordat deze informatie in toenemende mate digitaal is, draagt FB DIV tevens bij aan de overgang van fysiek naar digitaal werken binnen UWV.

Functie omschrijving

De afdeling DIV werkt thans, in nauwe samenspraak met de divisies en staforganen, aan een samenhangend en overkoepelend beleid op het gebied van Documentaire Informatievoorziening. Met de realisatie hiervan wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de volgende concrete veranderingen:

Als Senior Beleidsadviseur bij UWV ga je aan de slag op de afdeling DIV (Documentaire Informatievoorziening). DIV is onderdeel van het Facilitair Bedrijf van UWV. Je werkt samen met een team van beleidsadviseurs maar vooral ook met stakeholders en projectenleiders op het vakgebied.

DIV voert regie op het beheren van de informatie van UWV en ondersteunt de bedrijfsprocessen. Kortgezegd zorgt DIV ervoor dat de medewerkers van UWV bij de informatie kunnen, die zij nodig hebben om hun werk te doen.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het beleid voor het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding van UWV. Je adviseert zowel interne afdelingen als het management en projectieleiders die zich bezig houden met dit onderwerp. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefmanagement, de overgang naar O365 en de implementatie van SharePoint Online. Hierbij is het belangrijk dat je beleid kan vertalen naar begrijpelijke taal zodat het beleid voor iedereen uitvoerbaar is.

Ook ben je verantwoordelijk voor het vertalen van interne en externe ontwikkelingen op o.a. wet- en regelgeving naar het eigen vakgebied. ‘Wat betekent een bepaalde verandering voor de informatiehuishouding van UWV?’ Bijvoorbeeld wat betekenen (nieuwe) informatiewetten voor UWV en heel praktisch, moeten we social media berichten bewaren en publiceren. Je moet dus nieuwsgierig zijn naar nieuwe ontwikkelingen en weten wat er speelt binnen jouw vakgebied.

Functie eisen/wensen:

 • Ervaring met en opleiding in projectmanagement
 • Ervaring met het opzetten en implementeren van digitale archiveerprogramma’s
 • Ervaring als Informatie Specialist
 • Afgestudeerd op WO-niveau op het vlak van organisatie en beleid
 • Aanvullende ervaring/opleiding op het vlak van consultancy
 • Bachelor (HBO/Universitair) in Library en Information management
 • Ervaring als businessconsultant / processpecialist, afgelopen 5 jaar
 • Ervaring met verander- en teambuildingstrajecten
 • Ervaring in complexe overheidsomgevingen
 • Ervaring met implementatie van kennismanagement systemen

Heb heb vragen over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Ronald Spek

Privacy recruitment consultant

VRAGEN?

Soliciteer via Privacy Jobs

Jouw persoonlijke gegevens


  CV + Motivatie
  Jouw ideale vacature niet gevonden?

  We bespreken graag hoe we kunnen helpen